συγκροτηση Δ.Σ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 1

Πλατεία

Η νέα συγκρότηση του Δ.Σ. που αποφασίστηκε στις 15-01-2011 ομόφωνα απο το Δ.Σ. είναι η παρακάτω.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γρηγορίου Βασίλης του Στεργίου

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Γεωργίου Κώστας του Αθανασίου

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Μακρής Βαγγέλης του Αθανασίου

ΤΑΜΙΑΣ Καλόγηρος Σωτήρης του Πέτρου

ΜΕΛΗ Παπάς Γιώργος του Ιωάννη

Καλογήρου Χρυσούλα του Δημητρίου

Κωσταδήμας Δημήτρης του Γεωργίου