ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΟΣΗΣ

Εμείς πήραμε την ........πρώτη δόση.

Με καθυστέρηση σας ανακοινώνουμε οτι στο τέλος του Αυγούστου η μοναστηριακή επιτροπή μας επέστρεψε οπως είχαμε συμφωνήσει την πρώτη δόση απο το δάνειο που είχαμε παραχωρήσει. Το ποσό της δόσης ανέρχετε στις 3.000 ευρώ και το υπόλοιπο στις 7.000 ευρώ.