Πρόσβαση - Χάρτης  

   

Διαφημίσεις  

 gratsanis

 diafimisi stiriksi

 

 

 

 

   

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΙΤΙΚΟ

 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Στο Ματσούκι Ιωαννίνων, σήμερα 30 Ιουνίου 2011, οι κάτωθι

συμβαλλόμενοι, αφενός μεν ο Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος

Ματσουκίου Ιωαννίνων «Η ΒΥΛΙΖΑ», όπως νόμιμα εκπροσωπείται,

ο οποίος εφεξής θα αποκαλείται «υπεκμισθωτής» και αφετέρου

………………………………………………………………………………………….

,ο οποίος εφεξής θα αποκαλείται «υπομισθωτής», συμφώνησαν, συνομολόγησαν και

συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

Ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων, ως καθολικός και ειδικός διάδοχος της

πρώην Κοινότητας Ματσουκίου, έχει στην αποκλειστική κυριότητα, νομή και

κατοχή του ένα ακίνητο, του οποίου η χρήση του έχει καθοριστεί ως ξενώνας και

το οποίο βρίσκεται εντός των ορίων της Δημοτικής Ενότητας Ματσουκίου του

Δήμου Βορείων Τζουμέρκων του Νομού Ιωαννίνων. Ο ξενώνας αυτός αποτελείται

από το ισόγειο διαστάσεων 23 m x 5 m, το οποίο και θα χρησιμοποιείται ως χώρος

εξυπηρέτησης (καφέ, φαγητό) και τον όροφο διαστάσεων 23 m x 11 m, ο οποίος

θα χρησιμοποιείται ως ξενοδοχείο κλασικού τύπου τάξης (2*) και θα περιλαμβάνει

έντεκα (11) δωμάτια, συνολικής δυναμικότητας δεκαέξι (16) κλινών.

Με την υπ’ αρίθμ. 63/2010 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου της πρώην

Κοινότητας Ματσουκίου αποφασίσθηκε η εκμίσθωση του Κοινοτικού αυτού

Ξενώνα με την διενέργεια φανερής και προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας,

καθορίζοντας συγχρόνως και τους όρους της διακήρυξης, σύμφωνα με τους οποίους

θα διενεργούνταν η δημοπρασία.

Με την υπ’ αρίθμ. 64/2010 απόφαση δε του Κοινοτικού Συμβουλίου της

πρώην Κοινότητας Ματσουκίου αποφασίσθηκε η κατακύρωση των πρακτικών

της ανοικτής δημοπρασίας που έγινε στις 18 Σεπτεμβρίου 2010 για την ανάδειξη

εκμισθωτή του ξενοδοχείου κλασικού τύπου τάξης (2*) και δυναμικότητας 16

κλινών, με πλειοδότη τον Πολιτιστικό και Μορφωτικό Σύλλογο Ματσουκίου

Ιωαννίνων «Η ΒΥΛΙΖΑ».

Σε εκτέλεση της ως άνω αποφάσεως υπογράφηκε το από 30/09/2010 ιδιωτικό

συμφωνητικό, με το οποίο η πρώην Κοινότητα Ματσουκίου εκμίσθωσε το ακίνητο

αυτό στον Πολιτιστικό και Μορφωτικό Σύλλογο Ματσουκίου Ιωαννίνων «Η

ΒΥΛΙΖΑ» για εκμετάλλευση με τους όρους και συμφωνίες που περιέχονται σε αυτό.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του ως άνω αναφερόμενου ιδιωτικού συμφωνητικού

επιτρέπεται στον μισθωτή να παραχωρήσει σε άλλον τη χρήση του μισθίου εν όλω ή

εν μέρει, με οποιοδήποτε τρόπο ή αιτία και ιδιαίτερα με υπομίσθωση ή με σύσταση

εταιρείας, καθώς και να μεταβιβάσει τη μισθωτική σχέση, με την προηγούμενη όμως

ρητή έγγραφη συναίνεση του εκμισθωτή.

Σε εκτέλεση της ως άνω όρου υπομισθώνει το ακίνητο

αυτό ο πρώτος συμβαλλόμενος στον δεύτερο συμβαλλόμενο

…………………………………………………………………………………………..

για εκμετάλλευση με τους εξής όρους και συμφωνίες:

1. Η διάρκεια της υπομίσθωσης ορίζεται δεκατετραετής. Αρχίζει στις 30-6-

2012 και λήγει στις 30-9-2026. Μόλις λήξει ο χρόνος διάρκειας της υπομίσθωσης, ο

υπομισθωτής υποχρεούται να αποδώσει στον υπεκμισθωτή το μίσθιο και την χρήση

του ελεύθερη, χωρίς καμιά αντίρρηση και χωρίς άλλη προειδοποίηση.

2. Το μίσθωμα ορίζεται για κάθε μήνα, για τον πρώτο χρόνο διάρκειας της

υπομίσθωσης, στο ποσό των 500,00 € ευρώ.

Μετά την πάροδο του πρώτου έτους, το μηνιαίο μίσθωμα θα

αναπροσαρμόζεται σε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) επί του εκάστοτε κατά το

προηγούμενο έτος, καταβαλλόμενου μηνιαίου μισθώματος. Εάν η υπομίσθωση

ήθελε παραταθεί αναγκαστικά εκ του νόμου και πέραν της δεκατετραετίας, τότε

επίσης το μηνιαίο μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται σε 3% κατά τα ως άνω και για όσο

χρόνο ήθελε διαρκέσει η αναγκαστική παράταση της υπομίσθωσης. Το μίσθωμα θα

καταβάλλεται στο μίσθιο, στη Δημοτική Ενότητα Ματσουκίου, ή σε λογαριασμό

τράπεζας που θα υποδειχθεί, το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα και η καταβολή του θα

αποδεικνύεται μόνο με έγγραφη απόδειξη του εκμισθωτή.

3. Για την εξασφάλιση του υπεκμισθωτή από παράβαση των υποχρεώσεων

του υπομισθωτή, λόγω αντισυμβατικής ή παράνομης συμπεριφοράς του, ο τελευταίος

κατέβαλε στον πρώτο, ως εγγύηση, εγγυητική επιστολή τράπεζας ύψους 2.000,00 €

Ευρώ. Το ποσό αυτό θα επιστρέψει ο υπεκμισθωτής στον υπομισθωτή, άτοκο μετά

την απόδοση της χρήσης του μισθίου, εφ’ όσον βέβαια δεν συντρέχει περίπτωση

καταπτώσεως της εγγύησης και δεν μπορεί να συμψηφισθεί σε μισθώματα.

4. Το μίσθιο θα χρησιμοποιείται για χρήση όπως αναφέρει το άρθρο 16 του

παρόντος και απαγορεύεται η μετατροπή της χρήσεως του.

5. Επιτρέπεται στον υπομισθωτή να παραχωρήσει σε άλλον τη χρήση του

μισθίου εν όλω ή εν μέρει, με οποιοδήποτε τρόπο ή αιτία και ιδιαίτερα με περαιτέρω

υπομίσθωση ή με σύσταση εταιρείας, καθώς και να μεταβιβάσει τη μισθωτική σχέση,

με την προηγούμενη όμως ρητή έγγραφη συναίνεση του υπεκμισθωτή.

6. Απαγορεύεται στον υπομισθωτή να ενεργήσει οποιαδήποτε τροποποίηση

ή μεταρρύθμιση του μισθίου, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του υπεκμισθωτή. Αν

όμως πραγματοποιηθούν ανεξάρτητα από το δικαίωμα καταγγελίας που έχει για το

λόγο αυτό ο υπεκμισθωτής, παραμένουν σε όφελος του μισθίου, χωρίς δικαίωμα

αποζημίωσης του υπομισθωτή για τις δαπάνες στις οποίες υποβλήθηκε. Ακόμη, ο

υπεκμισθωτής δικαιούται να ζητήσει να επαναφερθούν τα πράγματα στην πρότερη

κατάστασή τους με δαπάνες του υπομισθωτή.

7. Ο υπομισθωτής έλεγξε το μίσθιο και διαπίστωσε ότι είναι κατάλληλο για

τη χρήση που συμφωνήθηκε και το παρέλαβε, όπως δηλώνει, σε άριστη κατάσταση.

Ο υπεκμισθωτής δεν ευθύνεται, ούτε υποχρεούται κατά τη διάρκεια της μίσθωσης

σε επισκευές του μίσθιου έστω και αν είναι αναγκαίες ή επιβάλλονται από λόγους

ανωτέρας βίας. Για τις επισκευές αυτές, βαρύνεται και υποχρεούται αποκλειστικά ο

υπομισθωτής.

8. Ο υπομισθωτής πρέπει να κάνει καλή χρήση του μισθίου και ευθύνεται σε

αποζημίωση για οποιαδήποτε ζημία, φθορά και βλάβη στο μίσθιο, είτε την προκάλεσε

ο ίδιος (υπομισθωτής), είτε προστηθέντα σε αυτόν πρόσωπα. Εξαιρούνται οι φθορές

και οι ζημίες που οφείλονται στη συνήθη χρήση. Ακόμη, ο υπομισθωτής υποχρεούται

να διατηρεί το μίσθιο καθαρό και να το χρησιμοποιεί με τρόπο που να μη θίγει

την ησυχία, υγεία, εργασία, ασφάλεια και χρηστά ήθη των κατοίκων των όμορων

ακινήτων καθώς και των κατοίκων του χωριού γενικά. Συγχρόνως δε υποχρεούται να

εξυπηρετεί τους πελάτες του ξενώνα, τόσο για τη διαμονή όσο και για τη σίτιση και

οι σχετικές τιμές θα είναι οι καθοριζόμενες από τον Ε.Ο.Τ. και τις αρμόδιες κρατικές

υπηρεσίες.

9. Δεν επιτρέπεται στο υπομισθωτή να τοποθετεί μηχανήματα ή εύφλεκτες

ύλες ή αντικείμενα που μπορούν να βλάψουν ή να ρυπάνουν το μίσθιο και την

οικοδομή. Υποχρεούται να κάνει χρήση της κεντρικής θέρμανσης και απαγορεύεται η

χρήση θερμαστρών, καυσόξυλων κ.λ.π.

10. Ο υπομισθωτής οφείλει να καταβάλλει εμπρόθεσμα τους φόρους και τέλη

καθαριότητας, αποχετεύσεως, φωτισμού κ.λ.π. που βαρύνουν το μίσθιο, στο Δήμο ή

στο Δημόσιο ή τον Οργανισμό κ.λ.π., ολόκληρο το τέλος χαρτοσήμου στα μισθώματα

και την παρούσα σύμβαση, τις δαπάνες για την ηλεκτροδότηση και ύδρευση του

μισθίου καθώς και τις εισφορές και φόρους υπέρ τρίτων, τις δαπάνες λειτουργίας και

συνήθους συντηρήσεως, των κοινοχρήστων της οικοδομής, κεντρικής θέρμανσης

κ.λ.π., που βαρύνουν το μίσθιο.

11. Ο υπομισθωτής, μόλις λήξει η υπομίσθωση, υποχρεούται να παραδώσει

στον υπεκμισθωτή την χρήση του μισθίου ελεύθερη και το μίσθιο στην κατάσταση

που το παρέλαβε χωρίς καμία όχληση. Διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση του

υπεκμισθωτή από οποιαδήποτε αιτία και ιδιαίτερα για τη ζημιά από τη μη έγκαιρη

παράδοση του μισθίου. Εκτός της αποζημίωσης, υποχρεούται ο υπομισθωτής και στη

καταβολή ποινικής ρήτρας, που συμφωνείται στο ποσό των 100,00 € ευρώ για κάθε

ημέρα καθυστέρησης παράδοσης του μισθίου.

12. Σε περίπτωση εκποίησης του μισθίου, ο υπεκμισθωτής υποχρεούται να

ενημερώσει τον ειδικό διάδοχό του για την παρούσα υπομίσθωση και να περιλάβει

όρο στη σύμβαση που θα καταρτισθεί, σύμφωνα με τον οποίο ο ειδικός διάδοχός

του θα αναδεχθεί και τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του υπεκμισθωτή από την

υπομίσθωση.

13. Σιωπηρή αναμίσθωση ή ανανέωση ή παράταση του χρόνου διάρκειας

της υπομίσθωσης, αποκλείεται. Η χρήση του μισθίου που ενδεχομένως γίνει από

τον υπομισθωτή και μετά τη λήξη της υπομίσθωσης, δεν λογίζεται ως ανανέωση ή

σιωπηρή αναμίσθωση ή παράταση της διάρκειας της υπομίσθωσης. Η είσπραξη από

μέρους του υπεκμισθωτή μισθώματος μετά τη λήξη της συμβατικής διάρκειας της

υπομίσθωσης, λογίζεται ως αποζημίωση και αντάλλαγμα για τη γενόμενη χρήση του

μίσθιου.

14. Ο υπομισθωτής υποχρεούται να επιτρέπει την επίσκεψη του μίσθιου σε

ενδιαφερόμενους για την αγορά του σε ώρες κατάλληλες. Το ίδιο υποχρεούται να

κάνει και δυο μήνες πριν τη λήξη της υπομίσθωσης σε ενδιαφερόμενους για τη

υπομίσθωσή του.

15. Η καθυστέρηση καταβολής του μισθώματος καθώς και των δαπανών που

αναφέρονται στο άρθρο 10 του παρόντος, δίνει το δικαίωμα στον υπεκμισθωτή να

καταγγείλει την υπομίσθωση και να λύσει μονομερώς την παρούσα σύμβαση και να

ζητήσει την απόδοση του μίσθιου και της χρήσεώς του με την ειδική διαδικασία

εκδίκασης των διαφορών παράδοσης ή απόδοσης μισθίων. Εφ’ όσον η καθυστέρηση

υπερβεί τον ένα μήνα, καθίστανται ληξιπρόθεσμα και απαιτητά όλα τα μισθώματα

μέχρι τη λήξη της υπομίσθωσης. Αν η υπομίσθωση είναι αορίστου διάρκειας, τότε

καθίστανται ληξιπρόθεσμα και απαιτητά τα μισθώματα 12 μηνών τουλάχιστον.

16. Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί από τον υπομισθωτή, υποχρεωτικά ως

ξενώνας, απαγορευμένης ρητά, τόσο της αλλαγής της χρήσης αυτού, όσο και της

πρόσληψης σε αυτό, συνεταίρου, καθώς και της παραχώρησης εν όλω ή εν μέρει,

φανερά ή συγκεκαλυμμένα, με ή χωρίς αντάλλαγμα, της χρήσης του μίσθιου σε

τρίτο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη ειδική άδεια του υπεκμισθωτή, στην οποία θα

αναφέρονται λεπτομερώς τα στοιχεία και οι όροι των τρίτων.

17. Δεδομένης της μακρόχρονης υπομίσθωσης, συμφωνείται όπως ο

υπομισθωτής επισκευάζει και συντηρεί το μίσθιο και τις εντός αυτού εγκαταστάσεις

με δαπάνες του, ώστε αυτό να βρίσκεται πάντα σε άριστη κατάσταση, όπως το

παρέλαβε από τον υπεκμισθωτή, έστω και αν οι φθορές ή βλάβες προέρχονται από τη

συνήθη χρήση του. Κάθε εργασία, προσθήκη ή μεταρρύθμιση που έγινε από αυτόν με

έγγραφη άδεια του υπεκμισθωτή, θα παραμείνει σε όφελος του μίσθιου, χωρίς καμία

αποζημίωση. Ο υπεκμισθωτής δικαιούται να αξιώσει κατά τη λήξη της υπομίσθωσης,

με δαπάνη του υπομισθωτή, την επαναφορά των πραγμάτων στην πρότερή τους

κατάσταση.

18. Ο υπομισθωτής καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της υπομίσθωσης, οφείλει

και υποχρεούται να παρέχει εν τω μισθίω, υπηρεσίες υψηλής στάθμης, που να

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Για το λόγο αυτό, θα

πρέπει επί ποινή εξώσεώς του, να τηρεί τους σχετικούς νόμους και διατάξεις και

όλους τους όρους υγιεινής και καθαριότητας στο μίσθιο και στα εν αυτό πράγματα,

εγκαταστάσεις και σκεύη του.

19. Ο υπομισθωτής εκτός από τη χρήση των εσωτερικών χώρων του κτιρίου,

δύναται να κάνει χρήση και του χώρου έμπροσθεν του ξενώνα, τοποθετώντας

τραπεζοκαθίσματα.

20. Όλοι οι όροι του παρόντος, ανάγονται σε ουσιώδεις. Η τροποποίηση

οποιουδήποτε όρου αποδεικνύεται μόνο με έγγραφο. Αποκλείονται όλα τα άλλα

αποδεικτικά μέσα. Η παράβαση οποιουδήποτε όρου, με οποιοδήποτε τρόπο, δίνει το

δικαίωμα στον υπεκμισθωτή να καταγγείλει τη μίσθωση και να επιδιώξει την έξωση

του υπομισθωτή και την απόδοση του μισθίου.

Αφού το παρόν μισθωτήριο διαβάστηκε και έγινε αποδεκτό από τους

συμβαλλόμενους, υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ Ο ΥΠΟΜΙΣΘΩΤΗΣ__

Pin It
   

Καιρός  

   

Χορευτικό  

   

Πρωινός Λόγος Τρικάλων  

logo

   

Πρωτοσέλιδα  

   

Τελευταίες Ειδήσεις  

Όλη η επικαιρότητα στο palo.gr