ΝΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ

Tετάρτη 04/06/2014

Όπως σας είχαμε ενημερώσει με προηγούμενη ανακοίνωση, στη δημοπρασία που κάναμε για τον Ξενώνα, εκδήλωσε ενδιαφέρον μόνο ο Απόστολος Στραγάλης. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρισκόταν σε διαδικαστικού χαρακτήρα διαπραγμάτευση μαζί του, έτσι ώστε να οριστικοποιηθεί το Συμβόλαιο. Συγκεκριμένα το ΔΣ πρότεινε αρχικά να ισχύσουν τα παρακάτω :

 1. Τα δύο πρώτα χρόνια το ενοίκιο που θα καταβάλλει ο εκμισθωτής θα είναι 2.000€ τη χρονιά (το ποσό αυτό καλύπτει τα έξοδα του Συλλόγου προς το Δήμο, την Εφορία, κλπ.)
 2. Τα υπόλοιπα χρόνια το ενοίκιο θα είναι 400€ το μήνα.

Ο εκμισθωτής αντιπρότεινε :

 1. Τα δύο πρώτα χρόνια το ενοίκιο που θα καταβάλλει θα είναι 2.000€ τη χρονιά
 2. Το ενοίκιο τα υπόλοιπα χρόνια να είναι 300€ το μήνα.
 3. Να αυξηθεί η χρονική διάρκεια μίσθωσης.

Το ΔΣ του Συλλόγου συνεδρίασε και συζήτησε την παραπάνω πρόταση και κατέληξε στα παρακάτω:

 1. Τα δύο πρώτα χρόνια το ενοίκιο που θα καταβάλλει ο εκμισθωτής θα είναι 2.000€ τη χρονιά
 2. Τον τρίτο και τέταρτο χρόνο το ενοίκιο θα είναι 300€.
 3. Τα επόμενα χρόνια το ενοίκιο θα είναι 350€.
 4. Να έχει ο Σύλλογος έκπτωση 50% για 6 διανυκτερεύσεις το χρόνο (για ομιλητές-εισηγητές εκδηλώσεων).
 5. Να απευθυνθεί ο Σύλλογος στο Δήμο για το χρονικό διάστημα της μίσθωσης. (Ο Σύλλογος έχει νοικιάσει για 12 χρόνια το ακίνητο από το Δήμο. Για περαιτέρω αύξηση του χρόνου μίσθωσης αρμόδιος είναι ο Δήμος. Ο Σύλλογος για το θέμα αυτό πρότεινε και ήρθε σε επαφή με το Δήμαρχο να ισχύσει η μίσθωση των 12 συνολικά ετών αρχής γενομένης από τη φετινή χρονιά. Υπήρξε προφορική έγκριση και διάθεση συνεργασίας από το Δήμαρχο και αυτό μεταφέρθηκε στον εκμισθωτή.)

Αυτή την πρόταση κατέθεσε τελικά στον κ. Στραγάλη ο Σύλλογος.

Τη Δευτέρα, 02-06-2014, ο κ. Απόστολος Στραγάλης επικοινώνησε με τον Πρόεδρο του Συλλόγου και έκανε την παρακάτω νέα πρόταση:

 1. Τα τρία πρώτα χρόνια να μην πληρώσει τίποτα
 2. Τα επόμενα χρόνια το ενοίκιο να είναι 300€ το μήνα

Μετά από αυτή την πρόταση, υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των μελών του ΔΣ και ομόφωνα όλα τα μέλη εξέφρασαν την άποψη ότι:

Η νέα πρόταση δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή και απορρίπτεται γιατί απέχει κατά πολύ από τις αρχικές απαιτήσεις του συλλόγου και στην ουσία πρόκειται για νέους όρους που δεν περιγράφονταν στην δημοπρασία. Με αυτούς τους όρους που θέτει ο κ. Στραγάλης σύλλογος δεν μπορεί να συμφωνήσει παραχωρώντας με υπερβολικά χαμηλό τίμημα, περιουσιακό στοιχείο που αποτελεί δημόσια περιουσία.

Ο σύλλογος εκφράζει την λύπη του για αυτή την εξέλιξη, θεωρεί ότι κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να λειτουργήσει ο ξενώνας. Μετά από αυτή την εξέλιξη το ΔΣ ξεκινά τις διαδικασίες για την παραχώρηση της διαχείρισης του Ξενώνα στο Δήμο Βορείων Τζουμέρκων έτσι όπως εξάλλου είχε αποφασιστεί και στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου.